Przedszkole zamknięte od 16-25 marca

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od poniedziałku 16 marca do 25 marca br, przedszkole jest zamknięte. Nauczyciele i dzieci nie przychodzą w tym czasie do placówki.

12 i 13 marca to dni w których nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. W ramach możliwości prosimy o zorganizowanie dzieciom na te dni również opieki
w domu. Jeżeli nie jest to możliwe, przedszkole jest w gotowości do sprawowania nadzoru opiekuńczego.

WAŻNE INFORMACJE

  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju
  • prosimy o zaglądanie na stronę fb przedszkola, na której będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach i bieżącej sytuacji.

Czerwionka - Leszczyny

Jaworzno